Közgyűlés meghívó

Tisztelt Tagok!

 

Alulírott Morvai Adrienn, mint a Magyar Szörf Akadémia (1012 Budapest, Logodi u. 29.) („egyesület”) elnöke az alábbiakról tájékoztatom:

A jelen levelemmel összehívom az egyesület éves rendes közgyűlését az alábbi időpontban:

 

2015. MÁJUS 23., 19.00 ÓRA

 

A helyszín: Laguna Yacht Club, 8175, Balatonfűzfő Vitorlaház u. 1-3.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1.A Főtitkár előző évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

2.Az egyesület 2014. éves tevékenységéről, illetve költségvetéséről szóló beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás és közhasznúsági jelentés) elfogadása;

3.Az egyesület 2015. évi (elnökség által előkészített) szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása;

4.Egyebek.

Kérem a tagokat, hogy amennyiben a fenti napirenden kívüli javaslatuk van, úgy azt a közgyűlés időpontja előtt legalább 5 nappal írásban nyújtsák be az Elnökséghez.

Amennyiben a közgyűlés a fenti időpontban nem határozatképes, és 45 perc várakozási időn belül sem válik határozatképessé, a megismételt közgyűlést 2015. május 23. napjára, 20.00 órára hívom össze ugyancsak a fent megjelölt helyszínre. Tájékoztatom a tagokat, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, a fenti napirendi pontok tekintetében határozatképes.

A közgyűlésen csak olyan tag szavazhat, aki érvényes tagsággal rendelkezik, tagdíja a közgyűlés időpontjában teljes mértékben rendezett.

A közgyűlésen való megjelenésedre feltétlenül számítok!


Morvai Adrien

2015.05.08. 08:47